Inzicht In Taal & Rekenen
Kan ik u helpen?
Methode Inzicht in Taal & Rekenen

Inzicht in Taal

& Rekenen

(ouder)

Het doel van deze methode is geautomatiseerd leren lezen en schrijven door gebruik te maken van een woordbeeld (Visueel Virtueel Werkgeheugen). Wanneer het taalprobleem aan de basis wordt opgelost zullen kenmerken zoals letters omdraaien, fonetisch schrijven, hakkend-en-plakkend lezen etc. verdwijnen en zelfs niet kunnen ontstaan bij vroegtijdige preventieve aanpak. Spellingsregels zijn bedoeld om de opbouw van taal stap-voor-stap aan te bieden, niet om uit het hoofd te leren.


Door het herkennen van de woorden stijgt het leestempo en ontstaat begrijpend lezen. Zodra uw kind weet hoe een woord eruit ziet is foutloos schrijven een feit!

 

Wacht niet af , onderneem actie!

Methode Inzicht in Taal

Een leesprobleem kan ontstaan wanneer uw kind taal niet automatiseert en/ of een moeizame samenwerking tussen beide ogen heeft.


Wanneer uw kind het schrijven automatiseert gaat men bijna vanzelfsprekend woorden herkennen en deze benoemen. Deze fase van automatiseren is essentieel om niet radend te gaan lezen. Zonder taal te automatiseren blijft uw kind de woorden hakkend-en-plakkend lezen waardoor de achterstand in het lezen toeneemt. Het begrijpend lezen ontwikkelen is dan ook niet evident.

 

Lezen is in feite woorden herkennen op vorm, niet op de klank!


Sommige kinderen ondervinden tijdens het lezen dansende letters of een onstabiel beeld. Ze gebruiken dan hun vinger onder de regel of een leesliniaal ter ondersteuning. Zonder de regel te ondersteunen kunnen ze een zin te hoog of te laag lezen. Deze kenmerken kunnen zich openbaren wanneer de samenwerking tussen beide ogen niet voldoende is. Het komt regelmatig voor dat het veel moeite kost om goed te blijven focussen waardoor klachten ontstaan zoals hoofdpijn, vermoeidheid, inslaap problemen, wazig zicht etc.  Met name langdurig focussen op dichtbij kan klachten veroorzaken. Logischerwijs is hierdoor de concentratieboog korter. Het is voor uw kind niet evident om zichzelf continu tot een uiterste te pushen. Vaak gaat daardoor het leestempo na een halve bladzijde achteruit. 


De oogarts zorgt voor het opsporen van pathologische aandoeningen en schrijft brillenglazen voor zodat uw kind scherp ziet. Het CLB-visusonderzoek is een goed vangnet met (medische)functie om oogproblemen zoals luie ogen en ziektebeelden op te sporen. Wij distantiëren ons van medische adviezen en maken alleen een bril wanneer de samenwerking tussen beide ogen moeizaam verloopt. Het komt regelmatig voor dat de oogarts geen bijzonderheden vindt en dus ook geen bril nodig acht. Dit klopt wanneer men onderzoekt hoeveel letters uw kind op afstand kan lezen en of dit scherper gaat met een brillenglas. Er wordt door de oogarts of orthoptist wel gekeken naar de samenwerking tussen beide ogen, maar de moeite dat het voor een kind kost om tot dit goede resultaat te komen, blijft achterwegen. Vaak staat het lichaam onder hoge spanning om het binoculaire zien te controleren.


Uw kind ziet alles scherp maar het kost
veel moeite, dit kan anders


Het NeuroVisueel Centrum onderzoekt ook de samenwerking tussen beide ogen en lost klachten zoals dansende letters, hoofdpijn en leesklachten op door middel van onze bril. Concreet ziet uw kind scherp. Het resultaat is goed maar het kost te veel moeite om tot dat goede resultaat te komen. Het lichaam kan hierdoor overbelast raken. Een bril kan natuurlijk nooit een automatiseringsprobleem oplossen. Daar is taal- en/ of rekenbegeleiding voor nodig.

Leesproblemen en hoofdpijn

Wanneer uw kind leert rekenen zijn de vingers het eerste en meest voor de hand liggende gereedschap om op te tellen. Dit heet ´synchroon tellen´ en dit is nodig anders raakt uw kind in de war. Het tellen tot en met tien ontwikkelt zich in het begin als een soort liedje. Wanneer het inzicht bij uw kind ontbreekt en op de vingers blijft tellen, illustreert dit het automatisatie probleem. Dit kan uitmonden in de diagnose dyscalculie.


Als ouder kunt u goed aan uw kind zijn/ haar snoetje aflezen, wanneer de som 7 min 3 of 12 min 5 een groot vraagteken is. Cijfers geven hun hoeveelheden niet prijs in hun symbool. Kinderen met dyscalculie kunnen cijfers lezen zonder de waarde van het cijfer te kennen. Bij dyscalculie is het maken van connectie tussen het symbool, klank en hoeveelheid geen vanzelfsprekendheid.


Veel kinderen hebben ook moeite om de begrippen links en rechts uit elkaar te houden. Ondanks slimme trucjes is dit  niet geautomatiseerd. Kloklezen en timemanagement zoals hoe lang duurt een uur, hoeveel dagen zitten er in een maand etc. zijn een grote uitdaging.


Wanneer wij uw kind leren wat de waarde is van een getal, zal het ontwikkelen van een getalbegrip geen onbegonnen klus zijn. Zodra uw kind weet waar hij/ zij in gedachten moet gaan zoeken door onze structuur toe te passen, lukt het automatiseren van sommen en tafeltjes met gemak.


De oplossing is inzicht geven in ruimtelijke oriëntatie


Methode Inzicht in Rekenen

U kunt er voor zorgen dat uw kind vanaf de eerste dag op school inzicht heeft in taal en rekenen. Basisvaardigheden van taal en rekenen leert uw kind in principe al voor de kleuterschool. Uw kind begint te brabbelen dat vervolgens plaats maakt voor woorden en uiteindelijk zinnen. Begrippen zoals voor, achter, boven en onder etc. krijgen een betekenis in uw kind zijn/ haar ruimtelijke beleving. Aanvankelijk leert uw kind voorwerpen benoemen en ontwikkelt het een grotere woordenschat. In de kleuterperiode zal op school gewerkt worden aan voorbereidende vaardigheden die nodig zijn om in het eerste leerjaar een goede start te maken.


Reeds in de kleuterschool gaan kinderen kennis maken met de letters en cijfers. Motorisch is het schrijven nog moeilijk waardoor kinderen bijvoorbeeld hun naam leren schrijven in drukletters (hoofdletters). Begin eerste leerjaar kiezen veel scholen er voor om eerst de leesletters (blokletters) te leren lezen en vervolgens de schrijfletters schrijven (verbonden schrift). Een belangrijk doel in het eerste leerjaar is het ontwikkelen van letterkennis!


Op vlak van rekenen leert uw kind in de kleuterschool al auditief tot twintig tellen. Eveneens wordt er al ver voor het eerste leerjaar de basis gelegd voor getalbegrip tot 20. Wanneer bij opdrachten zoals splitsen en hoofdrekenen de basis ontbreekt, is het tijd voor actie! 


Fonologische tekorten begrijpen en voorkomen is de ultieme preventie

tegen taalproblemen


Uw kind leert een klank koppelen aan een vorm, de letter. Tegelijk is het de bedoeling om de letterklank op papier te reproduceren, het schrijven. De oefeningen op school bestaan voornamelijk uit het lezen en overschrijven van de letters op papier in combinatie met visuele ondersteuning. Uw kind leert de klank koppelen aan de motoriek. Bij het schrijven van de letter -b- staat bijvoorbeeld een plaatje getoond van een bal om de klank -buhh- van bal te ondersteunen. Het belangrijkste is nu dat uw kind inzicht ontwikkelt in hoe een aangeboden letterklank eruit ziet en niet de klank verankert aan de motoriek. Wanneer een letter wordt aangeboden (auditief) ondersteunt met plaatjes is het niet voor iedereen evident om die abstracte letter goed in gedachten voor te stellen. De kans is dan groot om de letter te spiegelen. Opmerkelijk is wanneer we de film van een dyslectisch kind terugspoelen naar het eerste leerjaar, dat vrijwel iedereen hardnekkig de letters -b- en -d- omdraaiden. Blijf dit voor en onderneem actie.


Onderneem vroegtijdig en dus preventief actie

Preventieve aanpak

Kinderen zijn slim en kunnen heel goed compenseren. Het komt regelmatig voor dat de signalen van niet automatiseren zich niet openbaren in het eerste leerjaar. Gevolg kan zijn dat uw kind een achterstand ontwikkelt.


De aangeboden leerstof wordt getoetst en landelijk vergeleken (LVS) waardoor niet de manier van leren bekend wordt maar de scores. Hierdoor kan het voorkomen dat kinderen pas in het vijfde leerjaar (Frans) of in het middelbaar door de mand vallen.


Het zorgteam op de school of de logopedist zullen de leerstof nogmaals aanbieden in de hoop dat uw kind alsnog de achterstand inhaalt.


Wanneer in deze begeleiding de focus ligt op het van buiten leren en toepassen van de spellingsregels is de valkuil dat uw kind niet gaat automatiseren. Gevolg is dan wederom het fonetische schrijven; woorden schrijven zoals ze klinken.


Zoals u hoogstwaarschijnlijk al heeft ondervonden is enkel het oplossen van symptomen niet altijd effectief. Uiteraard kan uw kind met de huidige hulp beter met het reken- en/ of taalprobleem omgaan. Het is echter niet de oplossing voor structurele verandering. Zolang uw kind geen ander denkpatroon creëert ontstaat er geen Visueel Virtueel Werkgeheugen en dus ook geen automatisme.


Onze begeleiding is gericht op het vermogen dat iedereen een woordbeeld kan voorstellen. De moeilijkheid bij kinderen met een achterstand is het feit dat ze dit woordbeeld nooit eerder gebruikt hebben. Ze hebben geleerd al nadenkend te schrijven met behulp van spellingsregels. Hierdoor ontbreekt (zelf)vertrouwen!


Onze methode leert uw kind om zeker te zijn van de schrijfwijze door gebruik te maken van het Visueel Virtueel Werkgeheugen. Zodra uw kind weet hoe het woord eruit ziet en het foutloos schrijft, zal men het woord op papier herkennen. Tevens zal er ruimte ontstaan in het begrijpen van de inhoud van een tekst.


Tijdens het intake gesprek laten wij u ervaren waarom automatiseren niet vlot verloopt en hoe wij dit samen gaan aanpakken. Uw kind maakt geen extra huiswerk, het huiswerk wordt volgens onze methode gemaakt. Succes verzekert!

Begeleiding  

De methode Inzicht in Taal & Rekenen® bestaat uit verschillende modules die zowel individueel als klassikaal zijn toe te passen! Gebruikt uw school onze methode al? Is de leerkracht op de hoogte van onze effectieve manier van werken?


De angst voor verandering is vaak groter dan de verandering zelf!

Samen met school staan we sterker!


Zodra er een achterstand is ontstaan kan samenwerken met school een groot voordeel zijn. Uw kind leert het grootste deel van zijn/ haar tijd op school. Onderschat ook het aanzien van de leerkracht niet. Dit kan in het voordeel werken betreft herhalingen! Het is geen must om de leerkracht op de hoogte te brengen van de gehanteerde modules, maar helpen kan het wel!


Wacht niet af, onderneem zelf actie!

Samenwerking school

Inschrijven Intake

Wenst u een afspraak te maken voor een intakegesprek? Tijdens dit gesprek komt u te weten hoe uw kind de basisvaardigheden van taal en/ of rekenen heeft geleerd. De intake duurt ongeveer een uur en is niet belastend! Uw kind hoeft geen angst te hebben voor ´testen´. We gaan tevens onderzoeken hoeveel moeite het kost om met twee ogen goed samen te werken. De intake is altijd vrijblijvend.

 
 
 
 
 

- Intake                       :  € 75
- Consultatie              :  € 45 (maximaal 4x)


- Werkboek 1: Methode Inzicht in Taal en Rekenen, - Letters -  :  € 25,- 
- Werkboek 2: Methode Inzicht in Taal en Rekenen, - Schrijven en Lezen -  :  € 25,- 
- Werkboek 3: Methode Inzicht in Taal en Rekenen, - Rekenen en Tafels -  :  € 25,- 
- Werkboek 4: Methode Inzicht in Taal en Rekenen, - Klokkijken -  :  € 25,- Wanneer u tijdens een consultatie de werkboeken koopt is de prijs per werkboek € 20,- 

Kosten