Inzicht In Taal & Rekenen
Kan ik u helpen?
Methode Inzicht in Taal & Rekenen

Automatiseren
kan je leren

Succesvol Taal & Rekenen

Mist u of uw kind een taalgevoel? Is er sprake van dyslexie of dyscalculie? Onderneemt u liever actie dan af te wachten? De methode Inzicht in Taal en Rekenen® zorgt er voor dat uw kind leert automatiseren. De methode is succesvol en uniek omdat deze preventief en begeleidend inzetbaar is! Klik hier om de brochure te downloaden. Wilt u als school informatie? Klik hier.

Leren  Lezen  en  Schrijven  is  Leuk  en  Eenvoudig

Wanneer uw kind in het eerste leerjaar moeizaam automatiseert, is de kans groot dat het taalgevoel ontbreekt. Een paar maanden wachten op verbetering lijkt logisch maar het advies is om direct actie te ondernemen. Laat uw kind niet vastlopen. Het oneindig herhalen van spellingsregels mist vaak zijn doel. Uw kind gaat niet automatiseren, hooguit beter omgaan met het taalprobleem.


4 Werkboeken die het verschil maken:

Werkboek 1: Letters. Dyslexie preventie
Werkboek 2: Schrijven en Lezen. Dyslexie preventie en behandeling
Werkboek 3: Rekenen en Tafels. Dyscalculie
Werkboek 4: Klokkijken. Tijdsbesef. Dyscalculie

Werkboek 1: Letters


Uw kind leert alle letters van het alfabet automatiseren. De letters raken    stap-voor-stap verankerd in het Visueel Virtueel Werkgeheugen. Zodra uw  kind weet hoe de abstracte  vorm (letter) eruit ziet, kan hij/ zij deze                  herkennen en reproduceren. Letters omdraaien behoren tot verleden tijd! Letterkennis is essentieel om woorden te leren schrijven. Werkboek 1 is ook preventief (3de kleuterklas) inzetbaar.

Klik hier om het werkboek aan te schaffen.


Werkboek 2: Schrijven en Lezen


Dit werkboek leert uw kind een taalgevoel ontwikkelen. De moeilijkheid van  schrijven automatiseren zit hem in het inhiberen van storende factoren        zoals de klank! M.b.v. het 5-stappenplan kan uw kind in korte tijd een grote    achterstand wegwerken.  Wanneer u kind ´weet´ hoe een woord er uit ziet  en daardoor correct schrijft, is het snel lezen, het herkennen van de            woorden  kinderlijk eenvoudig.


Klik hier om het werkboek aan te schaffen.

Werkboek 3: Rekenen en Tafels


Uw kind leert alle basis rekenprocedures automatiseren en vervolgens        memoriseren. Cijfers krijgen in dit werkboek een waardevolle duidelijke        betekenis waardoor m.b.v. logica een sterk voorstellings- vermogen ontstaat. Op de vingers (synchroon)tellen is snel verleden tijd! We leren uw kind aaneengesloten rekenprocessen zoals brugsommen beheersen. Tafels  worden in snel tempo gememoriseerd.


Klik hier om het werkboek aan te schaffen.

Werkboek 4: Klokkijken


Belangrijk element binnen leren klokkijken is de oriëntatie binnen tijd en      ruimte. Het element ´tijdsbesef´ is belangrijk! Uw kind leert tijd kaderen        waardoor begrippen zoals voor, over, half en hele uren, maar ook ´straks en later´ een voorstelling krijgen. Uw kind leert twee denkroutes om de tijd      zonder problemen af te lezen. Analoge en digitale klok komen aan bod. 


Klik hier om het werkboek aan te schaffen.


Heeft u zelf dyslexie, dyscalculie, bent u anderstalig, herkent u specifieke moeilijkheden, bent u leerkracht? Wacht niet af en neem contact op voor een effectief stappenplan. De methoden zorgen er voor dat abstracte symbolen zoals de cijfers en letters worden geautomatiseerd/ gememoriseerd en reproduceerbaar zijn door gebruik te maken van het Visueel Virtueel Werkgeheugen. We noemen dit ook wel eens ons hoofdwoordenboek. Preventieve aanpak gestart in eerste leerjaar is de sleutel om dyslexie en dyscalculie te voorkomen!

B2B-aankopen? Bent u een onderwijsprofessional en wilt u kinderen onze succesvolle methode aanbieden? Dat kan! Afhankelijk van het aantal werkboeken en uw wensen berekenen we de kostprijs van de werkboeken. Wilt u als basisschool een preventief actieplan opstellen om het automatiseren van taal en rekenen te waarborgen en daarmee het aantal zittenblijvers te reduceren naar ´NUL?´ De werkboeken, begeleiding naar uw leerkrachten en onze nazorg zijn dan de perfecte oplossing! Klik hier voor meer informatie.

ERVARINGEN :
Mijn zoon veranderde van brombeer die niet graag meer naar school ging omdat hij dagelijks geconfronteerd werd met de fouten die hij schreef naar een vrolijke spring in het veld. Hij springt weer met plezier zijn bed uit om naar school te gaan omdat hij nu, net als zijn klasgenootjes, praktisch foutloos schrijft. Hij geniet van alle informatie die hij nu vlotjes kan verwerken! Dat is toch iets wat elke ouder wil zien: een gelukkig kind dat volop leert en geniet van het leven! Met dank aan Daan en Natalie!

 

Conley 5e laarjaar