Inzicht In Taal & Rekenen
Kan ik u helpen?
Methode Inzicht in Taal & Rekenen

1)   Is dyslexie te genezen?

Dyslexie is geen ziekte, dus niet te ´genezen!´ Voorkomen en het probleem van automatiseren effectief aanpakken kan wel, mits u bepaalde belemmerende overtuigingen loslaat en niet afwacht! Dyslexie is een diagnose, een conclusie dat de aangeboden lesstof op school niet ´intuïtief´ werd aangeleerd ondanks extra les of logopedie. Ons advies; onderzoek HOE uw kind leert en focus niet blind op WAT men moet beheersen per semester. Een achterstand kan alleen worden ingehaald wanneer uw kind de basisvaardigheden van de taal leert automatiseren en toepassen. Wij helpen u graag verder.


2)   Helpt jullie begeleiding tegen faalangst?

Faalangst is een breed begrip en kent veel oorzaken die niet direct gerelateerd zijn aan taal- en/ of rekenmoeilijkheden. Zorg alstublieft met veel liefde voor elkaar! Wanneer uw kind op school veel moeite heeft om de lesstof te begrijpen kan dit een onzeker gevoel geven en logischerwijs het (zelf)vertrouwen aantasten. Kinderen onderling kunnen hard zijn waardoor een fijne sociaal-emotionele ontwikkeling niet altijd evident is. Er zijn tijdens de taal- en rekenontwikkeling een aantal belangrijke momenten van ´aanpassingen´. Wanneer uw kind deze cognitieve aanpassingen niet automatiseert kunnen lastige en onbegrepen gevoelens ontstaan zoals ´de rest´ doet het anders en ´beter´ in uw kind zijn/ haar ogen. Voorbeeld bij rekenen: De fase van een tot en met tien tellen naar de brug maken over de tien, is een belangrijk moment. Dit verloopt alleen goed wanneer uw kind nieuwe logica (inzicht) ontwikkelt waar hij/ zij zich aan vast kan houden. Zonder deze inzichten ontstaat geen automatisme en loopt uw kind vast, blijft het bv op de vingers tellen. Het besef dat het niet lukt kan een naar gevoel geven. Voorbeeld bij taal: Er zijn diverse momenten dat kinderen de spellingsregels moeten leren en met deze regels uiteindelijk de woordjes gaan automatiseren. Wanneer uw kind niet automatiseert, dus geen inzicht heeft in HOE te leren, zullen spellingsregels uit het hoofd geleerd moeten worden om foutloos te kunnen schrijven. Dit zijn simpelweg te veel regels met al hun uitzonderingen. Gevolg is vaak het krampachtig vastklampen aan deze regeltjes en angstig worden om deze te vergeten of verkeerd toe te passen. Dit zijn maar een tweetal voorbeelden. De oplossing is aan de basis starten en alle ´belangrijke momenten´ inzien en leren automatiseren! Wij helpen u graag verder.

3)   Mijn kind blijft nog steeds krampachtig op haar vingers tellen.

Op de vingers blijven tellen ondanks jaren school, heeft als simpele reden dat uw kind niet vertrouwd is met rekenen. De basisvaardigheden zijn niet geautomatiseerd! Goed nieuws, dit is relatief simpel op te lossen. Op de vingers tellen is één van de eerste manieren van leren tellen. Het begint met hardop tellen tot en met tien gecombineerd met de vingers één-voor-één aanwijzen. Zo leert hoogstwaarschijnlijk iedereen synchroon tellen. Dit is een duidelijke, makkelijke manier en leuk! Het geeft (zelf)vertrouwen! In de lesstof op school worden de sommen beetje bij beetje moeilijker en dient uw kind deze cognitieve nieuwe stapjes te automatiseren. Op een gegeven moment dient uw kind het tellen te automatiseren van, ´op de vingers tellen´, naar de hersenen gebruiken en ´in gedachten tellen.´ U weet het antwoord al, dit lukt niet en ondertussen worden de sommen steeds moeilijker. Op de vingers tellen is de enige manier om met een ´goed gevoel´ te rekenen. Veel kinderen blijven dus tussendoor op de vingers tellen omdat dit op het moment zelf de enige trefzekere waterdichte methode is. De oplossing is de basis aanpakken! Wij helpen u graag verder.

 

4)   Waarom blijven de maaltafels niet hangen?

Vandaag gingen de tafels goed en morgen zijn ze ineens verdwenen. Dat horen we dikwijls. Vaak helpen tafelkaarten, tafelliedjes etc. maar voor korte duur want zodra de tafels door elkaar worden aangeboden is het merendeel verdwenen. Probleem is vaak dat de tafels niet gememoriseerd raken omdat de basis verkeerd is aangeleerd. Eerste voorwaarde is dat uw kind tijdens het telproces onder de tien inzicht krijgt dat bijvoorbeeld 2 en 2 samen 4 is. 5 en 5 samen 10 is. Dus 2 maal 2 is 4, 2 maal 5 is 10 etc. Dit is logica. Tijdens het leren van de tafels dient uw kind in te kunnen schatten wat het antwoord ongeveer is. Dus 2 maal 9 kan nooit 35 zijn! De tafels uit het hoofd leren is enerzijds  een beetje rekenen en anderzijds de tafel weten zonder na te denken. Door dus enerzijds consequent de tafel te beredeneren zoals 3x9… 3x10 is 30, min 3 is 27 wordt het geautomatiseerd. Door frequent de juiste stapjes te automatiseren en na te denken over hoe je het doet ontstaat memoriseren. Dat is het antwoord weten zonder na te denken. Anderzijds is tafeltjes leren gewoon onthouden net zoals u onthoudt dat chauffeur met twee ff-en staat geschreven. Waarom? Omdat het zo is, niet nadenken.. Wanneer uw kind telkens het antwoord niet weet op een tafel kan het veel frustraties geven. Wij helpen u graag verder.

5)   Mijn kind zit in derde leerjaar en leest nog maar AVI-3.

Op zich is het helemaal niet erg dat uw kind ´nog maar´ AVI-3 leest in het derde leerjaar mits uw kind foutloos schrijft. Het kan zijn dat de prestatiedruk, de bedreigende stopwatch te veel is met als resultaat een lager leesniveau. Wanneer naast trager lezen ook spellingsproblemen aanwezig zijn is de oorzaak terug te voeren naar een geringe schriftbeeldvorming. Heel kort vertaald: uw kind heeft het schrijven niet geautomatiseerd. Wanneer krampachtig de spellingsregels nodig zijn om correct te schrijven weet uw kind niet hoe het woord er in gedachten uit ziet. Anders had hij/ zij de spellingsregels niet constant nodig, toch? Zonder virtueel beeld van de schrijfwijze is de herkenning tijdens het lezen (schriftbeeldvorming) niet aanwezig en blijft uw kind traag lezen. Veel oefenen helpt maar even. Lange periode rust zoals een vakantie zorgt voor enorme terugval omdat uw kind niet op de juiste wijze leert! Wij helpen u graag verder.

6)   Waarom schrijft mijn kind fonetisch?

Fonetisch schrijven is letterlijk de klanken van het aangeboden woord opschrijven. Bekende voorbeelden zijn trug, berigt, kiker etc. Dialecten spelen hierbij ook een rol. Iemand uit de regio stad Antwerpen zal het woord wandel als wandol kunnen schrijven. Klanken schrijven is een ultieme manier om aan te tonen dat de klankverwerking van woorden fantastisch is maar de koppeling naar de juiste letters ongeacht hoe het klinkt ontbreekt! De reden dat uw kind  fonetisch schrijft komt voort uit het feit dat tijdens de taalontwikkeling dit ongeveer het eerste is wat hij/ zij heeft geleerd en nog steeds toepast. Kinderen leren aanvankelijk letterklanken aan elkaar rijgen. Dan gaan ze de letters hakken-en-plakken. In feite leert uw kind op school eerst fonetisch schrijven. Echter na enige tijd komen de moeilijkere klank onzuivere woorden erbij, dan is het de bedoeling dat uw kind het inzicht krijgt dat bepaalde klanken in bepaalde omstandigheden er totaal anders uit zien. Woordjes zoals bed zijn aanvankelijk verwarrend en de uitleg om het woord langer te maken om de -d- te horen, hoort een inzicht geven dat het woord anders staat geschreven dan het klinkt! Het is niet de bedoeling dat uw kind enkel de regel onthoudt. Kortom, automatiseert uw kind de spellingsregels of blijft het hardnekkig de regel en strategie met alle uitzonderingen toepassen? U begrijpt dat het voor uw kind niet te doen is om alle spellingsregels te onthouden. Door alle uitzonderingen en door de prestatiedruk (school) of juist als de noodzaak er niet is (liefdesbriefjes thuis) ontstaat fonetisch schrijven. Wij helpen u graag verder.

 

7)   Wat is het verschil tussen logopedie en jullie methode?

Wanneer uw kind last heeft met praten en bijvoorbeeld letters moeilijk kan uitspreken is het noodzakelijk een logopedist te consulteren en aan de articulatie te werken. Wanneer er sprake is van taal- en/ of rekenachterstanden is de logopedist vaak ook een volgende stap. Op of buiten school zal de logopedist proberen de aansluiting met de lesmethode terug te vinden. Soms is het herhalen van de lesstof al voldoende uw kind weer terug op de rails te krijgen. Wanneer de achterstand ondanks hulp blijft oplopen zal de logopedist proberen met nog meer tools en handreikingen uw kind te helpen. Uiteindelijk wanneer uw kind niet voldoende automatiseert komt de focus te liggen op het zo goed mogelijk met de spellingsregels e.d. om gaan. Hierin zit het verschil met onze werkwijze. Het aanleren van spellingsregels zonder inzicht geeft enkel progressie voor korte duur. Wij gaan er voor zorgen dat uw kind begrijpt HOE hij/zij het moet leren. Door inzicht te geven in taal en rekenen ontstaat vertrouwen bij uw kind. Door dit vertrouwen hoeft het niet krampachtig met oogkleppen op de spellingsregels bijeen te houden. Een spellingsregel wordt dan ineens een reminder naar hoe het woord eruit zag. Hierdoor gaat het schrijven en lezen veel beter! Er ontstaan cognitieve connecties! Onze hypothese is dus heel goed preventief toe te passen terwijl de logopedist pas in beeld komt wanneer er reeds een achterstand aanwezig is! Wij helpen u graag verder. 
   

8)   Is mijn kind een beelddenker?

Er is een grote misvatting tussen een beelddenker ´zijn´ en in beelden denken. Iedereen kan in beelden denken, iedereen startte taal ooit als een soort beelddenker. De bedoeling is dat het beelddenken plaats maakt voor het automatiseren van schrijven en lezen. In beelden denken blijft altijd nodig. Denk maar aan de weg terug vinden, of als ik vraag wat u gisteren heeft gegeten, of situaties overdenken etc. Voordat een kind naar school gaat leert het voorwerpen benoemen. In feite is dit een beeld van het voorwerp koppelen aan de klank. Op school leert uw kind deze koppeling tussen beeld en klank te verfijnen. Een aangeboden woord krijgt naast een beeld van de betekenis ook een beeld van de bijbehorende letters. Aangezien de letters op zichzelf weinig voorstellen en moeilijke vormen hebben, is het niet evident dat een kind connecties in het hoofd kan ontwikkelen om losse componenten toe te voegen aan de klank èn een beeld van het voorwerp. Regelmatig draaien daarom kinderen de letters b en d om! Kinderen met hardnekkige automatiseerproblemen zijn geneigd woorden op te schrijven zoals ze klinken. Men weet niet hoe het woord eruit ziet. Bij het woord papier, ziet uw kind bijvoorbeeld nog steeds een wc-rol in gedachten maar niet de losse letters p-a-p-i-e-r. Gevolg dat het woord op de klank als pappier wordt geschreven. Terugvallen op de spellingsregel korte klinker, dubbele medeklinker kan blijkbaar ook niet.. Dit is heel verwarrend en niet goed voor het (zelf)vertrouwen! Vaak wordt het te veel om te onthouden, ontbreek inzicht en consistentie met als gevolg kortsluiting in het hoofdje van een kind. Dit is de reden dat veel kinderen met automatiseerproblemen zoals dyslexie goed zijn, of eigenlijk zijn blijven hangen, in beelden denken! Dat is ook de reden dat ze zo creatief zijn en snel kunnen vooruitdenken in beelden, situaties goed aanvoelen omdat in beelden denken sneller gaat. Zijn deze kinderen dan beelddenkers? Neen! Deze kinderen denken alleen vaker in beelden omdat het schrijven niet is geautomatiseerd. Er is geen Visueel Virtueel Werkgeheugen ontwikkelt waardoor ze niet weten hoe een woord eruit ziet en ze het dus verkeerd schrijven. Gaan kinderen niet automatiseren door een zogenaamde ´rechts georiënteerde leerstijl´? Neen! Kinderen die moeizaam taal en rekenen automatiseren zijn zoals u nu weet beter in beelden denken (rechter hersenhelft) omdat ze niet zijn gaan automatiseren. Door de prestatiedruk kunnen lastige emoties (rechter hersenhelft) ontstaan. Vaak zijn deze kinderen goed in details (linker hersenhelft) en minder in overzicht (rechterhersenhelft). Door de verbeeldingskracht (rechter hersenhelft) ontstaat logica (linker hersenhelft) wat het analytisch denken (linker hersenhelft) sterk maakt. Zo kan men nog wel even doorgaan met specifieke kenmerken plakken aan hersenhelften. Kinderen worden niet dyslectisch omdat ze een ´rechts georiënteerde leerstijl´ hebben, want die bestaat niet. Iedereen maakt gebruik van verschillende connecties tussen beide hersenhelften. Wij helpen u graag verder.    

9)   Is dyslexie met een bril op te lossen?

Neen, geen bril kan dyslexie of eender welke andere leerstoornis oplossen! Omdat trager lezen een veelvoorkomend kenmerk is wil dat niet zeggen dat zodra het lezen beter gaat met een speciale bril dat de dyslexie is opgelost. Dyslexie dient men altijd te zien als een hiaat in de cognitieve informatieverwerking; het niet automatiseren van essentiële taken. Het eerste gemeenschappelijke kenmerk bij dyslecten is bijvoorbeeld de letters b en d omdraaien. Dit heeft niets te maken met dat uw kind de letters niet goed ziet of dat de letters verdraaien op papier. Het heeft alles te maken met het niet ontwikkelen van een Visueel Virtueel Werkgeheugen. Dit is met de ogen dicht zelfs te raadplegen. Spel in gedachten met uw ogen dicht, het woord fietsbel letter voor letter achteruit. Dan ziet u virtueel de letters in gedachten staan. Geen bril die dat oplost. Echter, wanneer uw kind dansende letters heeft, de vinger onder de regel nodig heeft ter ondersteuning, focusproblemen heeft tijdens het opkijken van schrift naar bord, hoofdpijnklachten, vermoeidheidsklachten, inslaapproblemen of nekklachten heeft, zal een gepersonaliseerde bril die de samenwerking tussen beide ogen verbeterd wel helpen! Het komt regelmatig voor dat de oogarts geen bijzonderheden vindt en dus ook geen bril nodig acht. Dit klopt wanneer men onderzoekt hoeveel letters uw kind op afstand kan lezen en of dit scherper gaat met een brillenglas. Er wordt door de oogarts of orthoptist wel gekeken naar de samenwerking tussen beide ogen, maar de moeite die het uw kind kost om tot dit goede resultaat te komen, blijft achterwegen. Vaak staat het lichaam onder hoge spanning om het binoculaire zien te controleren. Uw kind ziet alles scherp maar het kost veel moeite, dit kan anders. Wij helpen u graag verder.    

10)  Hoeveel kost jullie begeleiding?

Wanneer u als ouder interesse heeft is het advies om samen met uw kind eerst op intakegesprek te komen. Het intakegesprek kost € 75,00 en duurt gemiddeld een uur. Afhankelijk van de hulpvraag (preventieve aanpak of achterstand inhalen) zijn er een aantal vervolgconsulten nodig. Maximaal zijn er 5 consulten nodig in een tijdsbestek van 3 maanden. Een consult duurt ongeveer een half uur tot driekwartier en kost € 45,00. Wanneer de samenwerking tussen de ogen dusdanig veel problemen geeft, kunnen we een bril maken die deze focusproblemen oplost. De prijs voor een bril is afhankelijk van keuze montuur en type glas. De prijzen zijn marktconform. Op de website kunt u zich ook opgeven voor workshops. Dit zijn workshops bedoelt voor ouders van een kind waarbij vermoedens van dyslexie zijn. Middels de (avond)workshop i.c.m. handleidingen gaat u als ouder zelf de denkpatronen van uw kind in goede banen begeleiden. Kosten workshop ouders €35,00. Er is een speciaal gecertificeerde workshop voor onderwijs professionals zoals leerkrachten, logopedisten etc. De workshop kost € 100,00. Neem contact op voor meer informatie! Wij helpen u graag verder.